Let’s talk about your project

Information Note

Pro4People sp. z o.o., based in Wrocław, Poland at Wołowska 18 (postal code 51-116), will be the controller of your entrusted personal data. Your personal data will be processed for the period of 3 years from the moment of the last contact. Your data will be processed under the General Data Protection Regulation (GDPR) and derived Polish national regulations. The base for processing is your consent, thus you can execute all the individual rights derived from GDPR at any moment by contacting us at gdpr@pro4people.com. Pro4People may transfer your personal data only to its Trustworthy Suppliers providing supplementary services to us for the purpose specified in this consent.

Pro4People

If you prefer to reach us directly, you can send us an email or call us:

info@pro4people.com

+48 663 466 030

Our office operates from 8:00 to 17:00 CET.

Pro4People Sp. z o.o.
ul. Wołowska 18
51-116 Wroclaw
Poland

KRS: 0000475279
NIP: PL9151791168
REGON: 022231366

Pro4People Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wołowskiej 18, 51-116 Wrocław, Polska. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 000.00 zł opłacony w całości.

Pro4People Sp. z o.o.

ul. Wołowska 18
51-116 Wroclaw
Poland


+48 663 466 030