Contact

Pro4People sp. z o.o., based in Wrocław at Wołowska 18 (postal code 51-116), is the controller of the personal data. Data submission is voluntary, albeit necessary to process the inquiry. The data will not be transferred to other recipients. I have been informed that I have the right to access my data, modify it, and demand to cease its processing.

Pro4Peopl - logo with a stamp+48 663 466 030Pro4People Sp. z o.o.

ul. Wołowska 18

51-116 Wroclaw

Poland

KRS:
0000475279
NIP:
PL9151791168
REGON:
022231366

Pro4People Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wołowskiej 18, 51-116 Wrocław, Polska. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 000.00 zł opłacony w całości.

Pro4People Sp. z o.o.

ul. Wołowska 18
51-116 Wroclaw
Poland


+48 663 466 030