Contact

Pro4Peopl - logo with a stamp
+48 663 466 030
Pro4People Sp. z o.o.
ul. Wołowska 18
51-116 Wroclaw
Poland

KRS: 0000475279
NIP: PL9151791168
REGON: 022231366

Pro4People Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wołowskiej 18, 51-116 Wrocław, Polska. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 50 000.00 zł opłacony w całości.

Pro4People Sp. z o.o.

ul. Wołowska 18
51-116 Wroclaw
Poland


+48 663 466 030